Fundusze Unii Europejskiej

Tytuł projektu:

Rozwój przedsiębiorstwa SONTE poprzez internacjonalizację.
Celem projektu jest zwiększenie wartości eksportu wyrobów oferowanych przez Wnioskodawcę dzięki skutecznym działaniom promocyjnym.
Wartość projektu:
410 800.00
Dofinansowanie projektu z UE:
349 180.00

Tytuł projektu:

Rozwój przedsiębiorstwa SONTE poprzez internacjonalizację II.
Celem projektu jest zwiększenie wartości eksportu wyrobów oferowanych przez Wnioskodawcę dzięki skutecznym działaniom promocyjnym.
Wartość projektu:
413 100.00
Dofinansowanie projektu z UE:
344 525.40